Reklama
 
Blog | Markéta Adamová

Velkým pátkem to nekončí, aneb ohlížím se za polovinou mandátu

Víte, že nám všem letos přibyde jeden den volna navíc? Od roku 2016 se totiž zařadíme například vedle Kanady, Velké Británie, Austrálie, či Německa, které uznávají Velký pátek jako pracovní den klidu. V Poslanecké sněmovně jsme totiž schválili novelu zákona o státních svátcích, kterou předložila skupina poslanců. Já jsem pod novelou podepsána jako spolunavrhovatelka. Začátek nového roku a polovina funkčního období přímo vybízí k tomu, poohlédnout se za dosavadní prací. Takže co dalšího jsem za dva roky ve funkci poslankyně zvládla?

Dohromady jsem sama nebo spolu s kolegy z TOP 09 předkládala 16 návrhů zákona. Mimo jiné jsem podepsaná také pod poslaneckou novelou zákona o Registru smluv, který byl koncem minulého roku definitivně schválen. Tím jsem splnila jeden z předvolebních slibů, kterým jsem se zavázala u voličů mimo jiné i skrze iniciativu Rekonstrukce státu. Ne všechny v minulých letech předložené návrhy se však stačily projednat. Například můj návrh „prarodiče na rodičovské“ na své projednání teprve čeká. K němu navíc brzy přidám další návrhy týkající se rodinné politiky, které si dávají za cíl umožnit snadnější vybalancování rodinného a pracovního života.

Na tvorbě zákonů se však podílím i prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které jsem dohromady předložila čtyři. Například v ústavně právním výboru si našel podporu pozměňovací návrh, který nesouhlasí s rozšířením pravomocí Veřejného ochránce práv o možnost podávání žalob ve veřejném zájmu.

Důležitou roli v rámci schvalování zákonů v Poslanecké sněmovně hraje tzv. zpravodaj. Ten detailně prostudovává předkládanou novelu, seznamuje s ní poslance a členy výborů, navrhuje hlasovací proceduru, zkrátka je jakýmsi průvodcem návrhu zákona v průběhu jeho schvalování. Takto zpravodajuji dvě novely, mimo jiné i již zmíněnou novelu zákona o Veřejném ochránci práv. Svého zpravodaje mají také výbory, kde jsem byla dohromady zpravodajkou deseti sněmovních tisků – například u každoročních Zpráv o stavu lidských práv, nebo u návrhů rozpočtů a státních závěrečných účtů Úřadu vlády ČR.

Ne vše je však nutné řešit zákonem. Koncem minulého roku se na mě obraceli rodiče malých dětí, kteří si přichází na úřady práce požádat o rodičovský příspěvek. Někde je ale čekají poměrně nevyhovující podmínky. Prostory na úřadech práce jsou často přeplněné a jim nezbývá než desítky minut čekat společně s ostatními klienty, kteří jsou mnohdy nemocní či znečištění i agresivní. Přitom by stačilo například vyhradit část úředních hodin pouze pro vyřizování rodičovského příspěvku nebo zavést systém elektronického objednávání na úřady práce. Proto jsem v této věci oslovila dopisem s žádostí o změny generální ředitelku Úřadu práce ČR. Věřím, že se již brzy podaří nepříznivý stav napravit.

K práci opoziční poslankyně neodmyslitelně patří interpelace na předsedu a členy vlády. Vládě se poměrně úspěšně dařilo interpelacím vyhýbat a když už byly na pořadu schůze zařazeny, (ne)účast ministrů vypovídala o tom, s jakou odpovědností ke své práci přistupují. I tak jsem podala celkem 24 interpelací. Nejčastěji jsem interpelovala ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou.

Poslanecký mandát však nevnímám pouze jako sezení v Poslanecké sněmovně, účast na jednáních výborů a psaní zákonů. Důležitá je také osvěta. Pokud to máme být my kdo připravují a schvalují zákony, musíme vycházet ze skutečných poznatků z praxe. Nejsem ten typ politika, co rozhoduje o věcech, které vlastně nezná, protože neopustil svou kancelář. Proto jsem se účastnila řady seminářů, odborných konferencí, ale především také pracovních cest po ČR i zahraničí. Při cestách po krajích a regionech jsem zjišťovala co naše občany a jejich města trápí nejvíce, při návštěvách zahraničí jsem se snažila vypozorovat, jak podobné problémy řeší v jiných zemích. V některých případech jsem ale také nabízela svá vlastní řešení, protože mnohdy naopak hledají jiní inspiraci v ČR.

V rámci gesce sociální politiky jsem vystupovala na více jak deseti konferencích, odborných seminářích a kulatých stolech. Nejčastěji se jednalo o témata sociálního bydlení, o důchodovou reformu či o otázky spojené s rodinnou politikou. V říjnu minulého roku jsem zastupovala Českou republiku na zasedání zástupců národních parlamentů v OECD, kde jedním z témat byla nezaměstnanost.

Jako předsedkyně podvýboru pro lidská práva jsem navštívila například Ukrajinu či Bělorusko, ale také české Teplice, Obrnice, Ústí nad Labem a Most. Navštívila jsem několik inkluzivních základních škol, uspořádala nebo jsem zaštiťovala 10 lidskoprávních seminářů, konferencí a kulatých stolů, v rámci kterých se nejčastěji řešily otázky integrace menšin. Řady dalších seminářů jsem se zúčastnila jako panelistka.

V rámci projektu „Studentské interpelace“, který mi pomáhá organizovat mládežnická organizace TOP tým, jsem mluvila se stovkami studentů. Některé jsem navštívila v jejich středních školách, jiné jsem přijala a provedla Poslaneckou sněmovnou, a pár z nich dokonce absolvovalo stáž v mé kanceláři.

To byly mé první dva roky poslaneckého mandátu. Nový rok jsem zahájila včerejší besedou „Migrace pohledem uprchlíků a dobrovolníků“ a na příští týden plánuji debatu s Ethanem Gutmannem, autorem knihy Jatka, která pojednává o násilném odebírání orgánů v Číně. Příští týden také předložím další návrh zákona týkající se rodinné politiky. Veškeré mé aktivity můžete sledovat na adrese www.marketaadamova.cz.

Reklama

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama